vill du bli medlem hos oss?

Vill du bli medlem hos oss på Järfälla Brukshundklubb?
Klicka på länken nedan så kommer du till medlemssidorna hos Svenska Brukshundklubben, där fyller du i alla dina uppgifter och väljer slutligen Järfälla Brukshundklubb som din klubb.
Är du redan medlem i en annan lokalavdelning eller rasklubb inom SBK?
Lugn, du kan vara medlem i flera klubbar och det är bara en förbundsavgift du betalar. Anmälan gör du på samma sida!

Vill du läsa mer om medlemskap kan du gå till denna länk:
Medlemsinfo

Medlem i JBK: 200 kr
Förbundsavgift: 400 kr
(2024 års avgift)

familjemedlem

För dig som har en helbetalande medlem i hushållet och själv vill bli medlem i Järfälla Brukshundklubb finns möjlighet att teckna ett familjemedlemskap. Fyll bara i formuläret nedan och betala in avgiften enligt nedan instruktion.

Familjemedlem: 70 kronor
Avgiften betalas till något av nedanstående, glöm inte att uppge namn.
Plusgiro 913783-7
Swish 1230801639
 

  • Som familjemedlem anger du här den ordinarie medlemmens medlemsnummer i Järfälla Brukshundklubb.
  • Härmed godkänner jag att ovanstående uppgifter får behandlas av Järfälla Brukshundklubb för registrering av medlemskap.