Bli medlem

För att bli medlem måste följande info finnas med på inbetalningen

Namn:
Adress:
Personnr:
Telefonnr:
Mailadress:

OBS! Hela personnumret.
  

Familjemedlem
Det krävs att en medlem i familjen är helbetalande i JBK.
Referera till helbetalande

Till exempel:
Helbetalande medlem Janne Pettersson Medlemsnr: 412838


Frågor om medlemskap kontakta andreas@jarfallabk.se

 

OBS! Familjemedlemmar får ej automatiskt inbetalningskort
för nytt medlemskap efter ett år, utan måste själva betala in ny medlemsavgift
till Järfälla BK. 

 

Medlemsavgiften 2018

Helbetalande

(förbundsavgift 400 kr, klubbavgift 150 kr)

550 kr/år

Delbetalande
(du är helbetalande i annan SBK-ansluten klubb; ange vilken klubb)

200 kr/år

Familjemedlem 
(koppling krävs till helbetalande medlem i Järfälla BK, ange helbetalande medlem i familjen)

70 kr/år

Medlemsavgiften betalas in via postgiro

PG 91 37 83 - 7

 

Mer info se Svenska Brukshundklubbens hemsida

Foto: A-C Stareborn.